I Żuławski Bieg oraz Marsz Nordic Walking w ramach Światowego Dnia Sybiraka

I Żuławski Bieg oraz Marsz Nordic Walking w ramach Światowego Dnia Sybiraka

18.09.2021 r.

 1. ORGANIZATOR BIEGU:
 • Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki
 1. WSPÓŁORGANIZATORZY BIEGU:
 • Urząd Miejski w Nowym Stawie,
 • Organizacja Imprez Sportowych „Valdano”
 • Stowarzyszenie zwykłe Nowy Staw Biega
 1. CEL:
 • Przypominanie prawdziwych losów zesłańców, spisywanie ich od żyjących osób i przekazywanie dalej
 • Promocja Nowego Stawu;
 • Propagowanie aktywnych form wypoczynku;
 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;
 • Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców nowego stawu i innych miejscowości z całej Polski 
 1. PATRONAT HONOROWY:
 • Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Starosta Powiatu Malborskiego
 1. PATRONAT MEDIALNY:
 • Radio Plus
 • Radio Gdańsk
 • Radio Tczew
 • Radio Malbork
 • Dziennik Bałtycki
 • Portal na Plus
 • Tv Regionalna Malbork
 1. SPONSORZY I PARTNERZY:
 • 4 Plast
 • OSP Lipinka
 • OSP Nowy Staw
 • Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku
 1. TERMIN I MIEJSCE:
 • 18 września 2021 roku w Nowym Stawie
 • Dystans: ok. 5,0 kilometra
 • Start i meta Biegu (Rynek Kościuszki) trasa dostępna będzie na: FB: Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki i Reichard von Valdano
 • Trasa biegu będzie posiadać oznaczony każdy kilometr:

Limit czasu:

 1. Limit czasu dla Biegu i Marszu NW wynosi 1 h. (słownie: jedna godzina, 00 minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu nie będą sklasyfikowani.
 2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do poinformowania służb porządkowych i opuszczenia trasy przy jednoczesnym odpięciem z klatki piersiowej numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

Punkty medyczne – w okolicach mety zabezpieczy ratownicy medyczni w Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku. Natomiast na trasie biegu będą usytuowane stanowiska Strażaków OSP Nowy Staw oraz OSP Lipinka

 1. Ustalony został limit 200 uczestników, razem z biegiem. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 200 osób lista startowa zostaje zamknięta.
 2. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 3. Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni przed 18.09.2005 r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 18 września 2021 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.
 4. Biuro zawodów mieści się będzie na terenie Galerii Żuławskiej W NOWYM STAWIE (ul. Rynek Kościuszki). Czynne w dniu imprezy tj. 18 września 2021 od 12:00 do 14:50. Biuro zawodów po godzinie 15:00 zostaje zamknięte.

W dniu 18 września 2021 roku w godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie numeru startowego z chipem.

 1. PROGRAM IMPREZY:

18.09.2021 r.

 • 12:00 –14:50 otwarcie biura zawodów;
 • 14:45 – 14:55 wspólna rozgrzewka;
 • 14:58 – uroczyste otwarcie biegu przez Burmistrza Nowego Stawu oraz Gości Honorowych;
 • 00 – start do Biegu oraz Marszu
 • 00 – regulaminowe zakończenie biegu;
 • 30 – ceremonia dekoracji i zakończenie imprezy.
 1. OPŁATA STARTOWA:
 2. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
 • 40 zł do dnia 18 września 2021 roku do 22.00 pod warunkiem wolnych miejsc na liście startowej.
 • 50 zł w dniu 18 września 2021 roku pod warunkiem wolnych miejsc na liście startowej.
 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę
 1. Opłatę należy uiścić na konto:

ZNAJDUJĄCE SIĘ W PANELU ZAPISÓW: WWW.ELEKTRONICZNEZAPISY.PL Z PŁATNOŚCIĄ NA NUMER KONTA BANKOWEGO

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

– numer startowy wraz z czterema agrafkami;

– wodę niegazowaną;

– posiłek regeneracyjny;

– unikatowy medal tłoczony na mecie;

– szanse na atrakcyjne nagrody w losowaniu.

Kategoria OPEN nie będzie prowadzona!!!!

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dla KOBIET w biegu:

KAT.:ROCZNIK:WYRÓŻNIENIEMIEJSCA:
K-16/19roczniki 2005-2002NIESPODZIANKA1 – 3
K-20/29roczniki 2001-1992NIESPODZIANKA1 – 3
K-30/39roczniki 1991-1982NIESPODZIANKA1 – 3
K-40/49roczniki 1981-1972NIESPODZIANKA1 – 3
K-50/59roczniki 1971-1962NIESPODZIANKA1 – 3
K-60/69roczniki 1961-1952NIESPODZIANKA1 – 3
K-70 i więcejroczniki 1951 i starszeNIESPODZIANKA1 – 3

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dla MĘŻCZYZN w biegu:

KAT.:ROCZNIK:NIESPODZIANKAMIEJSCA:
M-16/19roczniki 2005-2002NIESPODZIANKA1 – 3
M-20/29roczniki 2001-1992NIESPODZIANKA1 – 3
M-30/39roczniki 1991-1982NIESPODZIANKA1 – 3
M-40/49roczniki 1981-1972NIESPODZIANKA1 – 3
M-50/59roczniki 1971-1962NIESPODZIANKA1 – 3
M-60/69roczniki 1961-1952NIESPODZIANKA1 – 3
M-70 i więcejroczniki 1951 i starsiNIESPODZIANKA1 – 3

Klasyfikacja w kategoriach „Mieszkańcy Nowego Stawu lub Gminy dla KOBIET I MĘŻCZYZN:

KAT.:NAZWA:WYRÓŻNIENIEMIEJSCA:
KMIESZKAŃCYNIESPODZIANKA1 – 3
MMIESZKAŃCYNIESPODZIANKA1– 3

 Więcej w regulaminie