VI Bieg Jurka przez Bory Tucholskie – 10 km, Skórcz

REGULAMIN:

VI Biegu Jurka V Brygady Wileńskiej

IV Biegowe Grand Prix Kociewia 2021

 1. Organizator
 • LLKS „Ziemi Kociewskiej” w Skórczu.
 • SKFiT Kociewiak

2.Patronat i Sponsorzy

 • Starosta Powiatu Starogardzkiego
 • Ministerstwo Infrastruktury Minister Marcin Horała
 • Poseł do Sejmu RP Kazimierz Smoliński
 • Firma Iglotex
 • Firma Lotos
 • Burmistrz miasta Skórcz
 • Wójt Gminy Wiejskiej Skórcz
 • Wójt Gminy Osiek
 • Wójt Gminy Bobowo
 • Pomorskie Zszerzenie LZS
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • .Radio Gdańsk Radio Starogard Radio Głos Gazeta Kociewska Wieści z Kociewia
 • Ambasadorem Biegu jest Grzegorz Gajdus, dwukrotny olimpijczyk w maratonie oraz prof dr hab Wojciech Ratkowski z AWF-u Gdańsk.

3.Cel imprezy

 • popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat żołnierzy wyklętych, a w

       szczególności V Brygady Wileńskiej

 • uczczenie pamięci działań antykomunistycznych w latach 1945-1963,
 • promowanie biegania i zdrowego trybu życia,
 • promocja miasta Skórcza, gminy Skórcz, gminy Osiek, powiatu starogardzkiego i regionu Kociewia oraz Borów Tucholskich.

4.Termin i miejsce

 • Bieg odbędzie się 17.10.2021 niedziela o godz. 14 -tej.
 • Biuro zawodów oraz start i meta biegu umiejscowione są na stadionie Miejskim w Skórczu.

5.VI Bieg Jurka V Brygady Wileńskiej  wchodzi w skład cyklu IV Biegowego Grand Prix Kociewia 2021. W wyżej wymienionej klasyfikacji obowiązuje aktualny regulamin Grand Prix Kociewia 2021.

6.Trasa biegu

 • bieg będzie rozgrywany na dystansie 10 km,w terenie leśnym o podłożu gruntowym
 • start i meta na stadionie Miejskim w Skórczu .Trasa zostanie oznakowana co 1 km.
 • limit czasowy do pokonania trasy biegu wynosi 1 godzinę i 30 minut.

7.Klasyfikacja i uczestnictwo

 • Klasyfikacja odbędzie się w następujących kategoriach:

-generalna mężczyzn i kobiet

 • W kategoriach wiekowych:

– 16-19 lat

– 20-29 lat

– 30-39 lat

– 40-49 lat

– 50-59 lat

– 60-69 lat

 • powyżej 70 lat tylko mężczyźni
 • przewiduje się klasyfikacje drużynową ,par małżeńskich oraz rodzinną
 • Drużyna składa się minimum z 5 zawodników w tym (3 mężczyzn +2 kobiety)
 • Klasyfikacja ta jest prowadzona zgodnie z regulaminem Grand Prix Kociewia
 • Niepełnoletni zawodnicy muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego.

8.Zgłoszenia i opłaty

(kontakt tel.697087978),

 • W terminie do 14.10 2021 w kwocie 40 zł,
 • W dniu zawodów opłata wynosi 50 zł i będzie pobierana w biurze zawodów.

 . Obowiązuje limit startowy 250 zawodników.

9.Nagrody

 • w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca puchary i nagrody rzeczowe,
 • w kategoriach wiekowych puchary i nagrody rzeczowe za miejsca pierwsze, drugie i trzecie,
 • każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom ,
 • przed startem każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy z pamiątkową koszulką,

oryginalnym numerem startowym i gadżetami,

 • po dekoracjach odbędzie się losowanie nagród rzeczowych dla uczestników.

10.Biuro zawodów

 • w dniu 17.10.2021 od godziny 12:00 do godz. 13:30 Będzie czynne biuro zawodów, w którym odbiera się numer i pakiet startowy .
 • organizator przewiduje , wręczenia nagród i losowanie nagród na godzinę 15:40.

11.Uwagi końcowe

 • bieg zostanie poprzedzony uczczeniem pamięci żołnierzy V Brygady Wileńskiej.
 • wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin,
 • uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

i rozpowszechniania swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych

z biegu ,

 • bieg rozegrany zostanie bez względu na warunki atmosferyczne,
 • zawodnicy muszą podpisać oświadczenie o stanie zdrowia lub okazać aktualne badania lekarskie bieg zostanie rozegrany w warunkach covid-19 obowiązujących w dniu zawodów.
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zostawione bez opieki w trakcie imprezy,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Dyrektor biegu:

Jerzy Mykowski