v bieg żołnierzy wyklętych skórcz

V Bieg Żołnierzy Wyklętych pamięci Zdzisława Badochy ps.”Żelazny” – 8 km, Skórcz

WYNIKI

Open 8 km

Pierwsze trójki

Kategoria Pary Małżeńskie

Kategoria Rodzina

Kategoria Drużyna

——————————————————————————————

Regulamin
V Bieg Żołnierzy Wyklętych pamięci Zdzisława Badochy ps.”Żelazny”

 1. Organizator
  • LLKS „Ziemi Kociewskiej” w Skórczu.
  SKFiT Kociewiak
  2.Patronat i Sponsorzy
  • Starosta Powiatu Starogardzkiego
  • Ministerstwo Infrastruktury Minister Marcin Horała
  • Poseł do Sejmu RP Kazimierz Smoliński
  • Firma Iglotex
  • Firma Lotos
  • Burmistrz miasta Skórcz
  • Wójt GminyWiejskiej Skórcz
  • Wójt Gminy Osiek
  • Wójt Gminy Bobowo
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  • Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
  • Instytut Pamięci Narodowej
  • .Radio Gdańsk Radio Starogard Radio Głos Gazeta Kociewska Wieści z Kociewia
  • Ambasadorem Biegu jest Grzegorz Gajdus, dwukrotny olmpijczyk w maratonie oraz prof dr hab
  Wojciech Ratkowski z AWF-u Gdańsk.
  3.Cel imprezy
  • popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat żołnierzy wyklętych, a w
  • szczególności Zdzisława Badochy,
  • uczczenie pamięci działań antykomunistycznych w latach 1945-1963,
  • promowanie biegania i zdrowego trybu życia,
  • promocja miasta Skórcza, gminy Skórcz, gminy Osiek, powiatu starogardzkiego i regionu
  Kociewia oraz Borów Tucholskich.
  4.Termin i miejsce
  • Bieg odbędzie się 04.07.2021 niedziela o godz. 16 -tej.
  • Biuro zawodów oraz start i meta biegu umiejscowione są na stadionie Miejskim w Skóczu.
  5.V Bieg Żołnierzy Wyklętych pamięci Zdzisława Badochy pseudonim „Żelazny” wchodzi w skład
  cyklu III Biegowego Grand Prix Kociewia 2021.W wyżej wymienionej klasyfikacji obowiązuje
  aktualny regulamin Grand Prix Kociewia 2021.
  6.Trasa biegu
  • bieg będzie rozgrywany na dystansie 8 km,w terenie leśnym o podłożu gruntowym
  • start i meta na stadionie Miejskim w Skórczu .Trasa zostanie oznakowana co 1 km.
  • limit czasowy do pokonania trasy biegu wynosi 1 godzinę i 20 minut.
  7.Klasyfikacja i uczestnictwo
  • Klasyfikacja odbędzie się w następujących kategoriach:
  -generalna męźczyzn i kobiet
  • W kategoriach wiekowych:
 • 16-19 lat
 • 20-29 lat
 • 30-39 lat
 • 40-49 lat
 • 50-59 lat
 • 60-69 lat
  • powyżej 70 lat tylko mężczyżni
  • przewiduje się klasyfikacje drużynową ,par małżeńskich oraz rodzinną
  • Drużyna składa się minimum z 5 zawodników w tym (3 mężczyzn +2 kobiety)
  • Klasyfikacja ta jest prowadzona zgodnie z regulaminem Grand Prix Kociewia
  • Niepełnoletni zawodnicy muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego.
  8.Zgłoszenia i opłaty
  • Zgłoszenia należy dokonywać elektronicznie na stronie www.elektronicznezapisy.pl,
  (kontakt tel.697087978),
  • W terminie do 30.06 2021 w kwocie 40 zł,
  • W dniu zawodów opłata wynosi 50 zł i będzie pobierana w biurze zawodów.
  . Obowiązuje limit startowy 200 zawodników.
  9.Nagrody
  • w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca
  puchary i nagrody rzeczowe,
  • w kategoriach wiekowych puchary i nagrody rzeczowe za miejsca pierwsze, drugie i trzecie,
  • każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom ,
  • przed startem każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy z pamiątkową koszulką,
  oryginalnym numerem startowym i gadżetami,
  • po dekoracjach odbędzie się konkurs nagród z wylosowanymi upominkami.
  10.Biuro zawodów
  • w dniu 04.07.2021 od godziny 13:30 do godz. 15:30 Będzie czynne biuro zawodów, w którym
  odbiera się numer i pakiet startowy .
  • organizator przewiduje , wręczenia nagród i losowanie nagród na godzinę 17:40.
  11.Uwagi końcowe
  • bieg zostanie poprzedzony uczczeniem pamięci żołnierzy wyklętych.
  • wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin,
  • uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.
  i rozpowszechniania swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych
  z biegu ,
  • bieg rozegrany zostanie bez względu na warunki atmosferyczne,
  • zawodnicy muszą podpisać oświadczenie o stanie zdrowia lub okazać aktualne badania lekarskie
  bieg zostanie rozegrany w warunkach covid-19 obowiązujących w dniu zawodów.
  • organizator nie odpowiada za rzeczy zostawione bez opieki w trakcie imprezy,
  • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
  Dyrektor biegu:
  Jerzy Mykowski