Bieg i Marsz NW “Rozejm w Altmarku”, Stary Targ

=======================================================

PODEJMIJ HISTORYCZNE WYZWANIE!!!

Podpisany 26 września 1629 roku w Altmarku (dzisiaj Stary Targ) sześcioletni rozejm pomiędzy Szwecją a Rzecząpospolitą.

Postanowienia rozejmu były korzystne dla Szwecji, zatrzymali między innymi Inflanty na północ od Dźwiny wraz z Rygą oraz wszystkie porty pruskie: TolkmickoElblągBraniewo, Piławę i Kłajpedę.

Polska utrzymała kontrolę nad GdańskiemKrólewcem i Puckiem.

Na mocy postanowień rozejmuMalborkSztumGdańska Głowa i Żuławy Wiślane zostały przekazane w sekwestr na rzecz elektora brandenburskiego Jerzego Wilhelma, w zamian za część wybrzeża z Piławą. Gdyby po upłynięciu terminu rozejmu nie doszło do trwałego pokojumiasta te miały wrócić do Szwecji.

Rozejmowi towarzyszył układ pomiędzy Szwecją a Gdańskiem, na mocy którego Szwedzi mieli prawo do pobierania 5,5% cła od przewożonych towarów, przy czym 3,5% miał otrzymywać król szwedzki, 1% król polski i 1% Gdańsk.

 W 1635 roku postanowienia rozejmu w Altmarku zmodyfikowano, podpisując korzystniejszy dla Polski rozejm w Sztumskiej Wsi.

Realne wydarzenie  w 2021 roku z historią w tle…

Przygotowujemy dla Was wyjątkowe medale do jakich jesteście przyzwyczajeni.

REGULAMIN

BIEG ORAZ MARSZ NW PN.”ROZEJM W ALTMARKU” STARY TARG, DNIA 11 LIPCA 2021 ROKU

ORGANIZATORZY BIEGU ORAZ MARSZU NW:

GMINA STARY TARG
GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM TARGU

TERMIN I MIEJSCE

 1. 11 lipca 2021 roku w Stadion Sportowy (Stary Targ)
 2. Dystans: ok. 5 kilometrów dla Biegaczy
 3. Dystans: ok. 5 kilometrów dla Marszu NW
 4. Start oraz meta Biegu oraz Marszu NW dostępna będzie na: FB: GOK Stary Targ
 5. Trasa biegu będzie posiadać oznaczony każdy kilometr:

 LIMITY

 1. Limit czasu dla Biegu wynosi 1 godzina i 1 minuta. (słownie: sześćdziesiąt jeden minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu, też zostaną  będą sklasyfikowani.

 2. Limit czasu dla Marszu NW wynosi 1 godzina i 1 minuta. (słownie: sześćdziesiąt jeden minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu nie będą sklasyfikowani.

 3. Ustalony został limit 250 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.

  W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 250 osób lista startowa zostaje zamknięta (dotyczy ona Biegu oraz marszu Nordic Walking- Razem!!!).

  Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 4. W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 11 lipca 2021 roku ukończyli 13 rok życia (od 2008 ROCZNIKA).

  Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa.

  Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu biegu tj. 11 lipca 2021 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.

 PROGRAM IMPREZY:

– zostanie dodany 14 dni przed rozpoczęciem imprezy!!!

OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
 • 40 zł do dnia 07 lipca 2021 roku do północy pod warunkiem wolnych miejsc na liście startowej
 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
 • Opłatę należy uiścić na konto:  ZNAJDUJĄCE SIĘ W PANEL ZAPISÓW  WWW.ELEKTRONICZNEZAPISY.PL   

GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM TARGU
BS./ SZTUM: 88 8309 0000 0011 3244 2000 0010
Z dopiskiem: imię i nazwisko (plus słowo) Altmark

2. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
– numer startowy
– certyfikat
– pakiet motywator
– unikatowy medal tłoczony na mecie
– niespodzianka dla każdego Uczestnika
– szanse na atrakcyjne nagrody w losowaniu

NAGRODY:

KATEGORIAOPENNIESPODZIANKIMIEJSCA:
KOBIETYBIEG NA 5 KMPUCHARY1 – 3
MĘŻCZYZNIBIEG NA 5 KMPUCHARY1 – 3
KOBIETYMARSZ NW  NA 5 KMPUCHARY1 – 3
MĘŻCZYZNIMARSZ NW  NA 5 KMPUCHARY1 – 3

Oraz wymienionych grupach wiekowych dla KOBIET w Biegu:

KAT.:ROCZNIK:NIESPODZIANKIMIEJSCA:
K-13/15roczniki 2008-2006PUCHARY1 – 3
K-16/19roczniki 2005-2002PUCHARY1 – 3
K-20/29roczniki 2001-1992PUCHARY1 – 3
K-30/39roczniki 1991-1982PUCHARY1 – 3
K-40/49roczniki 1981-1972PUCHARY1 – 3
K-50/59roczniki 1971-1962PUCHARY1 – 3
K-60/69roczniki 1961-1952PUCHARY1 – 3
K-70roczniki 1951 i starszePUCHARY1 – 3

Oraz wymienionych grupach wiekowych dla MĘŻCZYZN w biegu:

KAT.:ROCZNIK:NIESPODZIANKIMIEJSCA:
M-13/15roczniki 2008-2006PUCHARY1 – 3
M-16/19roczniki 2005-2002PUCHARY1 – 3
M-20/29roczniki 2001-1992PUCHARY1 – 3
M-30/39roczniki 1991-1982PUCHARY1 – 3
M-40/49roczniki 1981-1972PUCHARY1 – 3
M-50/59roczniki 1971-1962PUCHARY1 – 3
M-60/69roczniki 1961-1952PUCHARY1 – 3
M-70roczniki 1951 i starsiPUCHARY1 – 3

Oraz wymienionych grupach wiekowych dla KOBIET w marszu Nordic Walking:

KAT.:ROCZNIK:NIESPODZIANKIMIEJSCA:
K-13/15roczniki 2008-2006PUCHARY1 – 3
K-16/19roczniki 2005-2002PUCHARY1 – 3
K-20/29roczniki 2001-1992PUCHARY1 – 3
K-30/39roczniki 1991-1982PUCHARY1 – 3
K-40/49roczniki 1981-1972PUCHARY1 – 3
K-50/59roczniki 1971-1962PUCHARY1 – 3
K-60/69roczniki 1961-1952PUCHARY1 – 3
K-70roczniki 1951 i starszePUCHARY1 – 3

Oraz wymienionych grupach wiekowych dla MĘŻCZYZN w marszu Nordic Walking:

KAT.:ROCZNIK:NIESPODZIANKIMIEJSCA:
M-13/15roczniki 2008-2006PUCHARY1 – 3
M-16/19roczniki 2005-2002PUCHARY1 – 3
M-20/29roczniki 2001-1992PUCHARY1 – 3
M-30/39roczniki 1991-1982PUCHARY1 – 3
M-40/49roczniki 1981-1972PUCHARY1 – 3
M-50/59roczniki 1971-1962PUCHARY1 – 3
M-60/69roczniki 1961-1952PUCHARY1 – 3
M-70roczniki 1951 i starsiPUCHARY1 – 3