Olecka Trzynastka

Regulamin zawodów
IX Olecka Trzynastka
I. Nazwa zawodów:
IX Olecka Trzynastka
II. Organizator:
Stowarzyszenie Olecko Biega.
III. Współorganizatorzy:
1. Nadleśnictwo Olecko.
2. Urząd Miasta w Olecku.
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.
IV. Partnerzy:
1. LKS Korab Olecko
2. Olmedica w Olecku sp. z o. o.
3. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Krystyna Lacha Szyrmy w Olecku
4. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku im. św. Filipa Smaldone
5. Oleckie Centrum Kultury Mazury Garbate
6. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Olecko
7. Komenda Powiatowa Policji w Olecku
8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
9. SKS Dwójka Olecko
V. Cel imprezy:
1. Promocja walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Olecko.
2. Promocja walorów rekreacyjno – turystycznych ziemi oleckiej
3. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta
4. Popularyzacja biegów, jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
VI. Patronat:
1. Honorowy patronat:
– Burmistrz Miasta Olecka – Karol Sobczak,
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Olecko – Zbigniew Piotr Poniatowski.
2. Patronat medialny:
– Gazeta Olsztyńska – Głos Olecka, www.olecko.wm.pl,
VII. Termin i miejsce:
1. 21 maj 2022 r. (sobota) godzina 10.30, Stadion Miejski w Olecku przy ul. Park 1.
2. Biuro zawodów będzie znajdować się w budynku MOSiR, ul. Park 1 lub na stadionie
w przypadku ładnej pogody
3. Weryfikacja zawodników: 8.30 – 10.10 dla nordic walking i biegu głównego oraz biegów
dziecięcych i młodzieżowych
VIII. Warunki uczestnictwa:
1. W zawodach w biegu głównym oraz nordic walking mogą brać udział osoby pełnoletnie
oraz osoby niepełnoletnie mające co najmniej 16 lat (decyduje rok urodzenia).
2. Osoby małoletnie, które nie ukończyły do dnia zawodów 18 lat (16 – 18 lat) są zobowiązane do
stawienia się wspólnie z opiekunem prawnym do biura zawodów w celu podpisania oświadczenia
o wyrażeniu zgody na udział w biegu (oświadczenie będzie dostępne w dniu zawodów) lubdostarczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w biegu. Opiekun prawny
powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
3. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do biegania
lub własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w biegu dostępnym w biurze zawodów.
4. Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie przewidzianym dla przeprowadzenia biegu
bez względu na jego przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie rodzi po stronie uczestnika
jakichkolwiek roszczeń związanych z jego udziałem w zawodach biegowych.
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW. Uczestnicy startują na własną
odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001r.
(Dz. U. Nr 101 poz.1095).
6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
– numer startowy wraz z agrafkami,
– napój izotonik,
– materiały promocyjne Nadleśnictwa oraz miasta Olecko,
– gadżet niespodzianka.
7. Po ukończeniu biegu zawodnicy
otrzymują:
– pamiątkowy medal na mecie,
– wodę,
– ciepły posiłek regeneracyjny.
8 .Podczas biegu oraz nordic walking uczestnicy muszą posiadać numery startowe
przekazane przez organizatora, przypięte do koszulki startowej w taki sposób, aby numer
startowy był widoczny z przodu oraz chipy przyczepione do buta.
9. Brak chipa oraz zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne
pod karą dyskwalifikacji.
10. Po ukończonym biegu chip przyczepiony do buta należy niezwłocznie zwrócić.
11. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych
środków odurzających.
IX. Zgłoszenia, opłata startowa:
1. Zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych będą przyjmowane w dniu zawodów
w oddzielnej strefie
2. Zgłoszenia do biegu głównego oraz marszu nordic walking będą przyjmowane poprzez
wypełnienie formularza na stronie internetowej
https://elektronicznezapisy.pl/event/6645/strona.html oraz osobiście w dniu zawodów od
godz. 8:30 do godz. 10:10
3. Limit uczestników
– bieg główny i nordic walking – 250 osób
– biegi dziecięce i młodzieżowe – brak limitu
4. Uczestnicy biorący udział w biegach dziecięcych i młodzieżowych mają zapewniony
darmowy udział bez pobierania opłaty startowej
5. Uczestnicy biorący udział w nordic walking muszą dokonać opłatę startową w wysokości:
– od 10 stycznia – 8 maja – 30 zł
– w dniach 9 maja – 21 maja oraz w dniu zawodów – 40 zł.
6. Osoby biorące udział w biegu głównym muszą dokonać opłaty startowej w wysokości:
– od 10 stycznia – 8 maja – 60 zł
– w dniach 9 maja – 15 maja – 70 zł.
– w dniach 16 maja – 20 maja oraz w dniu zawodów – 80 zł.
7. Osoby biorące udział w biegu głównym w wieku 16 – 19 lat muszą dokonać opłaty startowej
w wysokości:
– od 10 stycznia – 8 maja – 30 zł- w dniach 9 maja – 21 maja oraz w dniu zawodów – 40 zł.
8. Opłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenie Olecko Biega
20 9339 0006 0000 0000 2014 0001 z tytułem przelewu „Imię/ona i Nazwisko/a
zawodnika/ów IX Olecka Trzynastka” (do 20.05.2022 r.) lub w dniu zawodów w biurze.
9. Osoby, które opłacą swój udział w dniach 18 – 20 maja winne są przedstawić w dniu
zawodów potwierdzenie wpłaty.
10. Kwota ta nie podlega zwrotowi bez względu na zaistniałe okoliczności.
11. Nie ma możliwości przekazywania wpisowego na innych zawodników.
12. Z opłaty startowej zwolnione są osoby mające 70 lat i więcej oraz niepełnosprawni.
13. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu
weryfikacji danych i dowód opłaty startowej.
X. Klasyfikacje:
1. Klasyfikacja open kobiet i mężczyzn nordic walking
2. Klasyfikacja open chłopców i dziewcząt w biegach dziecięcych i
młodzieżowych:
– Bieg Brzdąca na dystansie 100 metrów 3 – 6 lat ur. 2016 – 2019
– Bieg Urwisa 7 – 9 lat na dystansie 400 metrów (jedna pętla) ur. 2013 – 2015
– Bieg Żaka 10 – 13 lat na dystansie 800 metrów (dwie pętle) ur. 2009 – 2012
– Bieg Młodzieżowy 14 – 16 lat na dystansie 1200 metrów (trzy pętle) 2006 – 2008
3. Klasyfikacja open kobiet oraz mężczyzn biegu głównego
4. Klasyfikacja mieszkańców powiatu oleckiego kobiet i mężczyzn.
5. Klasyfikacja drużynowa w której liczy się suma czasów czterech najszybszych zawodników:
a) drużyny mieszane czyli trzech mężczyzn + jedna kobieta lub trzy kobiety + jeden mężczyzna
lub dwie kobiety + dwóch mężczyzn
b) w przypadku w/w klasyfikacji nazwa drużyny musi być lub może być jednolita albo może
być wybrana z formularza zgłoszeniowego z dostępnych już drużyn
c) zawodnik nie ma prawa zmienić nazwy drużyny w której chciałby być sklasyfikowany w dniu
zawodów przed jak i po biegu
d) ilość zawodników w drużynie jest nieograniczona
6. Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn (decyduje rok urodzenia).
Kobiety:
K16 (16 – 19) – 2003 – 2006,
K20 (20 – 29) – 1993 – 2002,
K30 (30 – 39) – 1983 – 1992,
K40 (40 – 49) – 1973 – 1982,
K50 (50 – 59) – 1963 – 1972,
K60+ (60 lat i więcej) – 1962 i starsze
Mężczyźni:
M16 (16 – 19) – 2003 – 2006,
M20 (20 – 29) – 1993 – 2002,
M30 (30 – 39) – 1983 – 1992,
M40 (40 – 49) – 1973 – 1982,
M50 (50 – 59) – 1963 – 1972,
M60 (60 – 69) – 1953 – 1962.
M70+ (70 lat i więcej) – 1952 i starsi
XI. Trasa biegu IX Oleckiej Trzynastki, Nordic Walking oraz biegów dziecięcych i
młodzieżowych:
1. Bieg „Wiewiórczą Ścieżką” wokół Jeziora Oleckie Wielkie. Start i meta biegu usytuowane
będą na Stadionie Miejskim w Olecku. 95 % trasy o nawierzchni naturalnej, pozostałe 5%
kostka, tartan. Punkty odżywcze z wodą będą znajdować się na 4,5 i 9 kilometrze. Trasa nie
posiada atestu PZLA.2. Marsz Nordic walking odbędzie się linią brzegową Jeziora Oleckie Wielkie, byłym
torowiskiem kolejki wąskotorowej oraz po terenach Parku Sportu i Rekreacji. Start i meta
będą usytuowane na Stadionie Miejskim. Dystans wynosi około 4km.
3. Biegi dziecięce i młodzieżowe będą odbywać na bieżni Stadionu Miejskiego
na poszczególnych dystansach:
– Bieg Brzdąca na dystansie 100 metrów 3 – 6 lat ur. 2016 – 2019
– Bieg Urwisa 7 – 9 lat na dystansie 400 metrów (jedna pętla) ur. 2013 – 2015
– Bieg Żaka 10 – 13 lat na dystansie 800 metrów (dwie pętle) ur. 2009 – 2012
– Bieg Młodzieżowy 14 – 16 lat na dystansie 1200 metrów (trzy pętle) 2006 – 2008
XII. Nagrody:
1. Za miejsca 1-3 w kategorii open nordic walking statuetki dla kobiet i mężczyzn.
2. Za miejsca 1-3 w kategorii open puchary dla kobiet i mężczyzn.
3. Za miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych puchary dla kobiet i mężczyzn.
4. Za miejsca 1-3 w kategorii najlepszy mieszkaniec powiatu oleckiego puchary.
5. Za miejsca 1-3 w kategorii drużynowej puchary.
7. Puchary dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika w kat. mężczyzn
8. Puchary dla zwycięzców w przypadku pobicia rekordu trasy:
– mężczyzn: 00:40:01 należący do Damiana Roszko
– kobiet: 00:48:13 należący do Beaty Lupy
9. Nagrody z kategorii open nie dublują się z nagrodami z kategoriami wiekowymi,
z wyłączeniem powiatu oleckiego.
XIII. Program zawodów:
08.30 – 10.10 weryfikacja zawodników oraz zapisy zawodników biegu głównego i marszu Nordic
Walking
08.30 – 10.10 zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych
10.00 – Bieg Brzdąca na dystansie 100 metrów 3 – 6 lat ur. 2016 – 2019
10.15 – przeprowadzenie rozgrzewki przez instruktor fitness
10:25 – uroczyste otwarcie imprezy przez Burmistrza Karola Sobczaka oraz Nadleśniczego
Zbigniewa Poniatowskiego
10.30 – start IX Oleckiej Trzynastki oraz marszu Nordic Walking
10.35 – Bieg Urwisa 7 – 9 lat na dystansie 400 metrów (jedna pętla) ur. 2013 – 2015
10.45 – Bieg Żaka 10 – 13 lat na dystansie 800 metrów (dwie pętle) ur. 2009 – 2012
11.00 – Bieg Młodzieżowy 14 – 16 lat na dystansie 1200 metrów (trzy pętle) 2006 – 2008
11.30 – 12.30 – posiłek regeneracyjny
12.30 – 13:20 – dekoracja zwycięzców oraz zakończenie zawodów
XIV. Pomiar czasu, limit:
1. Pomiar czasu – elektroniczny Good Time Jan Salewski,
2. Limit czasu na przebycie trasy – 2 godziny.
XV. Parkingi, odświeżanie oraz depozyty
1. Z parkingów będzie można korzystać umiejscowionych przy Hali Widowiskowo – Sportowej
„Lega” oraz przy Stadionie Miejskim
2. Uczestnicy biegu będą mogli korzystać z umywalni i natrysków znajdujących się na
terenie biura MOSiRu,
3. Depozyt w trakcie zawodów będzie znajdować się na Stadionie Miejskim w
wydzielonej strefie.XVI. Postanowienia końcowe
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i
rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
3. Organizator zapewnia wodę i opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.
4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
6. Wyniki z zawodów będą opublikowane na stronie
internetowej www.oleckiebiegi.klubowo24.pl
www.maratonypolskie.pl
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować
przed rozpoczęciem imprezy.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny.
10. O wszystkich sprawach spornych, a nie ujętych w regulaminie decyduje Komitet
Organizacyjny.