II HALLOWEENOWY BIEG ORAZ MARSZ NORDIC WALKING, Malbork 24.10.2020

TERMIN I MIEJSCE

 1. 24 Października 2020 roku w Malborku
 2. Ośrodek Sportu i Turystyki w Malborku ul. Toruńska 60
 3. Dystans: 5000 metrów odbędzie się na atestowanej trasie PZLA
 4. FB: Reichard von Valdano

Nie ma LIMITU CZASOWEGO, czekamy na Wszystkich

 1. Uczestnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do poinformowania służb porządkowych oraz opuszczenia trasy biegowej przy jednoczesnym odpięciu z klatki piersiowej numeru startowego. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego poza trasą biegu.
 2. PROSZĘ O ZABEZPIECZENIE SIĘ W LAMPKI CZOŁOWE W CELU BEZPIECZEŃSTWA NA TRASIE (ORGANIZATOR NIE ZABEZPIECZA UCZESTNIKÓW W LAMPKI )

Punkty medyczne – w okolicach mety oraz na trasie biegu będą usytuowane stanowiska ratowników medycznych OSP Malbork, Stogi i Miłoradz.

 1. Ustalony został limit 250 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
  W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 250 osób lista startowa zostaje zamknięta.
 2. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
  3. W biegu mogą brać udział Uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 24 października 2020 roku ukończyli 12 rok życia (OD 2007 ROCZNIKA). Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa. Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu biegu tj. 24 października 2020 roku nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.
 3. Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie OSIRu w Malborku na ulicy Toruńskiej 60
 4. Wydawanie pakietów startowych tylko w dniu 24 października 2020 roku (Sobota) od godziny 17.00 !!!

PROGRAM IMPREZY:

Sobota 24.10.2020 r.

 • Od godziny 17:00 – otwarcie biura zawodów oraz wydawanie pakietów startowych
 • O godzinie 18:45: rozgrzewka
 • 18:55 – : Ceremonia otwarcia Biegów  przez Starostę Powiatu Malborskiego oraz zaproszonych Gości;
 • 19:00 – Start  do Biegu na 5000 metrów;
 • 19:02 – Start  do marszu Nordic Walking na 5000 metrów;
 • Po zakończonym Biegu oraz marszu Nordic Walking Ceremonia wręczenia nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych.

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za udział KAŻDEJ UCZESTNICZKI /UCZESTNIKA  wynosi:

40 zł do dnia 21 pażdziernika 2020 roku do północy pod warunkiem wolnych miejsc na liście startowej.

w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

Opłatę należy uiścić na konto: ZNAJDUJĄCE SIĘ W PANELU ZAPISÓW:  WWW.ELEKTRONICZNEZAPISY.PL

Szczegóły wkrótce, kategorie dostosowane do ilości zgłoszonych.

ZAPRASZAMY!!!