I ULICZNY BIEG W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

REGULAMIN

I ULICZNY BIEG W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

 1.ORGANIZATORZY

Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne

ul. Szreibera 14

82- 433 Mikołajki Pomorskie,

2.CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja gminy Mikołajki Pomorskie
 3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Mikołajek Pomorskich
 4. Upowszechnianie zdrowego odżywiania poprzez degustację ekologicznych produktów.

3.TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 21 sierpnia 2021 roku na terenie stadionu gminnego w Mikołajkach Pomorskich
 2. Biegi dziecięce od godz.14:05 (na stadionie gminnym) Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz.13:50
 3. Start Rekreacyjnego Marszu Nordic Walking na dystansie 5km o godz.14.00
 1. Start biegu głównego o godz. 15.00( na stadionie gminnym) Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz.14.45
 2. Długość trasy: 5 km.
 3. Zawodników obowiązuje limit czasu 45 minut. Nie zmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu.

4.ZASADY UCZESTNICTWA

1.W biegu na 5km „I Uliczny Bieg w Mikołajkach Pomorskich”, prawo startu ma każda osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych. 

2.W biegu mogą wziąć udział Osoby niepełnoletnie od 16 roku życia, które zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody na udział od rodziców lub prawnych opiekunów . Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

3.Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów 

4.Biuro Zawodów będzie się mieścić na stadionie gminnym w Mikołajkach Pomorskich .Biuro będzie czynne dnia 21 sierpnia 2021 roku(sobota) w godz.12:30-14:30

5.Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz obsługi z ramienia Organizatora

6.Organizowane są biegi dla przedszkolaków na 100m w ,,Biegu po owoce“ do lat 7 oraz ,,Bieg dla dzieci po owoce“ (8-12 lat) na 200m

7.W biegu dla Młodzieży 13-15 lat na 800m-nagrody  rzeczowe dla pierwszy trzech mężczyzn i kobiet.

8.Biegi dla dzieci i młodzieży są bezpłatne

5.ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1.Zapisy do biegu  na dystansie 5 km i rekreacyjnego marszu Nordic Walking „ I Uliczny Bieg w Mikołajkach Pomorskich” odbywają się na stronie: www.elektronicznezapisy.pl

Limit miejsc 200 osób – bieg główny na 5km

Limit miejsc 50 osób – Rekreacyjny Marsz Nordic Walking

2.Zapisy do biegów dla dzieci i młodzieży w dniu zawodów w godz.13.00-13.45

3.Opłata za udział w biegu głównym wynosi:

 • Do 10.08.2021r. – 30 zł dla uczestników spoza Gminy Mikołajki Pomorskie
 • Od 10.08.2021r. do 18.08.2021r. 40zł dla uczestników spoza Gminy Mikołajki Pomorskie
 • W dniu zawodów (jeśli będą dostępne miejsca) 50zł dla uczestników spoza Gminy Mikołajki Pomorskie
 • 20zł Dla mieszkańców Gminy Mikołajki Pomorskie

4.Opłata za rekreacyjny Marsz Nordic Walking wynosi:

 • 15zł dla uczestników spoza Gminy Mikołajki Pomorskie
 • 10zł dla uczestników z Gminy Mikołajki Pomorskie

 płatne za pośrednictwem systemu dotpay/elektroniczne zapisy

 1. W biegu głównym każdy uczestnik biegu otrzymuje:
 • numer startowy z agrafkami,
 • pamiątkowy medal na mecie dla każdego uczestnika biegu,
 • wodę na trasie i mecie biegu
 • regeneracyjny posiłek
 1. W rekreacyjnym Marszu Nordic Walking uczestnik otrzymuje:
 • pamiątkowy medal na mecie
 • wodę na trasie i mecie biegu
 • regeneracyjny posiłek

6.KLASYFIKACJA

1.Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają puchary.

2.Kolejnymi kategoriami wiekowymi są: M19(16-19lat); M35(20-35lat); M45(36-49lat); M50+ oraz K19 (16-19lat); K35 (20-35lat); K45(36-50lat) K50+

3.Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.

4.Marsz Nordic Walking ma charakter rekreacyjny i nie jest prowadzona klasyfikacja pucharowa.

7.TRASA BIEGU

Trasa biegu wg mapy: START: płyta boiska gminnego (nawierzchnia trawiasta, utwardzona) bieg ul. Kościuszki ( droga powiatowa nr. 3137G) – ul. Wąska (droga gminna) – ul. Szkolna ( droga gminna)- ul. Szreibera ( droga wojewódzka nr. 522) – ul. Kwiatowa (droga gminna) – ul. Dworcowa (droga powiatowa nr.3115G) – ul. Kościuszki (droga powiatowa nr.3137G)– ul. Dzierzgońska (droga powiatowa 3114G) – ul. Cicha (droga gminna) –  ul. Spacerowa (droga gminna) – ul. Dzierzgońska (droga powiatowa 3114G) – ul. Kościuszki (droga powiatowa 3137G)– META: płyta boiska gminnego

8.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe uczestników biegu na 5 km i Marszu Nordic Walking będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu na 5 km”, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

2.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie

4.Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5.Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

7.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

8.Organizator przewiduje losowanie nagród dla uczestników biegu głównego na dystansie 5 km

9.Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem tel. 781 598 111

Festiwal zdrowego jedzenia:

Program:

 1. Biegi dziecięce odbywać się będą pod hasłem „Bieg po owoce”. Każdy z uczestników biegu zostanie nagrodzony medalem oraz owocem.
 2. Dla każdego uczestnika biegu głównego przewidziany jest zdrowy posiłek regeneracyjny oraz świeżo wyciskany sok.
 3. Przewidziane są także degustacje zdrowego jedzenia.