XXII Grand Prix Sztumu w Biegach i marszu Nordic Walking 2021 – Sztum etap 1/3

WYNIKI

REGULAMIN

Cel:

Popularyzacja biegania i marszu Nordic Walking jako najprostszej i najtańszej formy ruchu dla zdrowia.   

Promocja Miasta i Gminy Sztum, Powiatu Sztumskiego i regionu.

Organizator:

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” w Sztumie

Partnerzy: 

Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, POZLA w Gdańsku, Sztumskie Centrum Kultury,  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sztum, Sztumska Agencja Estradowa „Burczyk-Estrada”, Wolontariusze Miasta i Gminy Sztum i liczni sponsorzy.      

Patronat Honorowy: 

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

Termin i miejsce:

Biuro zawodów  czynne od godz. 9:00  w Sali Czekoladowej SCK/wejście jak do Kino-Teatru/ w Sztumie, ul. Reja 13. Start i meta na plaży miejskiej w Sztumie, dojazd od  ul. Reja.

Limit w każdych zawodach do 250 osób!!!

 • I bieg – 23 października 2021 r. –godz. 11.00
 • II bieg – 20 listopada 2021 r. –godz. 11.00
 • III bieg – 11 grudnia 2021 r. –godz. 11.00 –zakończenie –13.00 –sala SCK

Kategorie i dystanse:

Bieg główny kobiet i mężczyzn – 9,6 km (2 okrążenia wokół jeziora) – limit do 150 osób

– kategorie wiekowe:

K i M 18 (18 – 29 lat) – 2003- 1992

K i M 30 (30 – 39 lat) – 1991- 1982

K i M 40 (40 – 49 lat) – 1981 – 1972

K i M 50 (50 – 59 lat))– 1971 – 1962

K i M 60+ (60 lat i więcej)- 1961 i starsi

 Bieg na jedno okrążenie 4,8 km wokół jeziora dla:/limit – 50 osób

– młodzi/czek/ków – rocz. 2006-2007

– junior/łek/ów młodszych rocz, 2004-2005

– juniorek i juniorów rocz. 2002-2003

– open kobiet i mężczyzn rocznik 2001 i starsi z wyodrębnieniem kat. K i M 1951 i starsi!!!

Marsz Nordic Walking K i M –4,8 km –1 okrążenie wokół jeziora – limit 50 osób /bez nagradzania open/

kategorie wiekowe K i M – do lat 19 l/do 2002 r. włącznie/; 20-39 l/2001-1982/; 40-59 l/1981-1962 /l; 60 -69 l /1961-1952/, 70 + /1951 i st./

 Program minutowy:

10.40 –wspólna rozgrzewka dla uczestników Marszu NW i biegów

10.55 –otwarcie imprezy

11:00 –start biegu głównego mężczyzn i kobiet – 9,6km – (2 okrążenia wokół jeziora)

11:08 –start biegu – 4,8 km (1 okrążenie wokół jeziora)

11.10 – marsz Nordic Walking – 4,8 km (1 okrążenie wokół jeziora)

Punktacja:

Indywidualna –za miejsca w poszczególnych biegach i NW zawodnik zdobywa punkty wg klucza:

1 m-30 pkt; 2 m-28 pkt; 3 m-27 pkt; 4 m-26 pkt; 5 m-25 pkt; 6 m-24 pkt; 7 m-23 pkt; 8 m-22 pkt; 9 m-21 m; 10 m-20 pkt; 11-13 m-19 pkt; 14-16 m-18 pkt; 17-19 m-17 pkt; 20-23 m-16 pkt; 24-27 m-15 pkt; 28-31 m-14; 32-36 m-13 pkt; 37-41 m-12 pkt; 42-46 m-11 pkt; 47-52 m-10 pkt; 53-58 m-9 pkt; 59-64 m-8 pkt; 65-71 -7 pkt; 72-78 m-6 pkt; 79-85 m-5 pkt; 86-93 m-4 pkt; 94-101 m-3pkt; 102-109m-2 pkt; 110 i niżej-1pkt; 

W kategoriach wiekowych punkty jak w biegu głównym.

O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje większa ilość zgromadzonych punktów we wszystkich 3 biegach. Przy równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce na mecie w ostatnim biegu.

Nagrody w końcowej klasyfikacji Grand Prix

 • Bieg główny kobiet i mężczyzn: miejsca I –V puchary i nagrody rzeczowe lub finansowe.
 • W biegu na 1 okrążenie open K i M, kat. 70 +, juniorzy i młodzicy: miejsca I –III puchary lub statuetki
 • We wszystkich kategoriach wiekowych biegu głównego za miejsca I-III puchary lub statuetki
 • Kategoria małżeństwa bieg 9.6 km i marsz NW 4,8 km: I –III puchary
 • Nordic Walking –za trzy pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych –puchary
 • Nagrody nie będą „dublowane”.

Wysokość nagród w biegu głównym,  ich rodzaj oraz ilość w kategoriach będzie uzależniony od hojności pozyskanych sponsorów i podamy do wiadomości do dnia 5 grudnia 2021 roku

Nagrody specjalne w biegu głównym:

 • W biegu głównym kobiet i mężczyzn puchary i nagrody dla 3-ch najlepszych sztumianek „open” i 3-ch najlepszych sztumian „open” (mieszkańcy Miasta i Gminy).
 • Po zakończeniu I, II edycji biegów –słodkie upominki lub losowanie nagród niespodzianek wśród uczestników wszystkich biegów i marszów.
 • Dla wszystkich uczestników startujących w ostatnim biegu GP i NW – pamiątkowe medale.

 Zapisy i wpisowe:

Zgłoszenia www.elektronicznezapisy.pl do I i II biegu do 2 dni przed datą zawodów, do III biegu na 10 dni przed datą zawodów. Możliwość  na miejscu z opłatą 50 zł, młodzież –20 zł/. Wpisowe w systemie „Tpay” przy elektronicznych zapisach. Kontakt tel. 608 038 472;  607130044.

 • Wpisowe w I i II biegu oraz w marszu Nordic Walking – 30,00 zł/ 50 zł w dniu zawodów/. W III biegu i marszu NW – 40 zł, w dniu zawodów – 50 zł.
 • Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum niebędący członkami LKS ZANTYR – 20 zł w I i II biegu i marszu N W /50 zł w dniu zawodów/. W trzecim biegu i marszu NW – 30 zł/w dniu zawodów – 50 zł/
 • Członkowie LKS ZANTYR – 10 zł w I i II biegu i NW /50 zł w dniu zawodów/.W III-20 zł/w dniu zaw.-50/
 • Każdorazowe wpisowe juniorów i młodzików – 10 zł/ w dniu zawodów – 20 zł/ 

Wpisowe uiszczamy przy zapisach elektronicznych w systemie „Tpay” / ewentualnie w biurze zawodów w wysokości 50 zł, młodzież – 20 zł./

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wpisowe nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu jej na inną osobę. 

W biegu głównym na 9,6km mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie w  biegu na 4,8 muszą posiadać zgodę  opiekunów prawnych.

Postanowienia końcowe:

 • Wszyscy uczestnicy biegów i marszu otrzymają bezpłatny gorący posiłek i herbatę.
 • Koszty organizacji pokrywa organizator.
 • Koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy, kluby, szkoły.
 • Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zgłaszającego.
 • Organizator zabezpiecza depozyt, nie odpowiada za zaginione rzeczy podczas imprezy.
 • W biegu głównym wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w zawodach, niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor i sędzia główny biegu.
 • Numery nadane i wydane podczas I biegu obowiązują w II, III biegu!
 • Nie zapomnij zabrać numeru!! W ostatnim biegu proszę o zabraniu numeru PESEL.

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.!!!

Zgłoszenie i udział w zawodach to  wyrażanie zgody na używanie i rozpowszechnianie Swojego wizerunku i danych osobowych przez organizatora LKS Zantyr Sztum  dla celów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy. Zgoda obejmuje formy publikacji /listy, komunikaty/ w szczególności galeria zdjęć i wyniki zawodów w internecie, relacja w gazecie, film promocyjny itp. Wizerunek młodocianych może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest obowiązkowe ale stanowi warunek udziału w ww. imprezie. Uczestnik ma prawo w każdej chwili dokonać korekty własnych danych osobowych.

E-mail: ryszardm@poczta.onet.pl;  bogdan-cebula@wp.pl; sztum@zantyr.pl

Wszystkie informacje  www.zantyr.pl

Tel.  608038472 –dyrektor biegu oraz 607130044;

Zapraszamy wszystkich do wspólnego biegania i maszerowania!!

Organizatorzy