GRAN PRIX POLSKI w Nordic Walking, 2 ETAP Mikoszewo

ORGANIZATORZY:

 1. GOSPODARZE POSZCZEGÓLNYCH IMPREZ.
 2. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH ”VALDANO”.

CEL:

Naszym priorytetem jest zachęcenie jak największej liczby uczestników do aktywności fizycznej wśród mieszkańców Polski, w każdym wieku i na każdym poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, którzy chcą integrować się ze społeczeństwem pełnosprawnym. Niezależnie od formy, doświadczenia i ilości pokonanych kilometrów.

 1. Propagowanie aktywności fizycznej prorodzinnej oraz zdrowego stylu życia dzięki Nordic Walking.
 2. Propagowanie aktywnych form wypoczynku i uczestnictwa w zamierzeniach sportu powszechnego.
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach open oraz kategoriach wiekowych, dodatkowo wyodrębnienie klasyfikacji drużynowej w ramach cyklu GP Polski Nordic Walking.
 4. Upowszechnianie marszu Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.
 5. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Polski, danego regionu i okolic.
 6. Promocja Regionu, Gospodarza każdej imprezy, wchodzące w skład GP Polski Nordic Walking w 2021 roku..

TERMINY, MIEJSCA STARTÓW:

1.Stegna (Pomorskie)11.04.2021Termin awaryjny, związany z COVID – 19  26/27.06.2021
2.Mikoszewo  (Pomorskie)18.04.2021Termin awaryjny, związany z COVID – 19 05/06.06.2021
3.Kąty Rybackie (Pomorskie)02.05.20211. 
4.Jantar (Pomorskie)09.05.2021 
5.Braniewo  (Warmińsko-Mazurskie)23.05.2021 
6.Elbląg (Warmińsko-Mazurskie)13.06.2021 
7.Malbork (Pomorskie)04.07.2021 
8.Dziemiany (Pomorskie)29.08.2021 
9.Resko  (Zachodniopomorskie)05.09.2021 
10.Przytoczna (Lubuskie)26.09.2021Finał, Gala

*Adresy poszczególnych miejsc rozgrywania zawodów, będą dostępne najpóźniej 7 dni przed ich rozpoczęciem!!!!

RAMOWY PROGRAM MINUTOWY:

1.Otwarcie Biura Zawodów8.00 – 9.30Indywidualny K i M 5 km
2.Otwarcie Biura Zawodów8.00 – 10.30Marsz Rekreacyjny 5 km
3.Otwarcie Biura Zawodów8.00 – 12.30Sztafety K i M 5 km
4.Rozgrzewka i pokaz techniki9.31 – 9.45Instruktor NW
5.Oficjalne Otwarcie GP Polski9.50 – 9.55Gospodarz danego Etapu
6.START 5 km10.001. Kobiety 2. Mężczyźni
7.START Marszu R. 5 km11.30Razem K i M
8.START Sztafety „K” 5 km13.00Kobiety
9.START Sztafety „M” 5 km14.00Mężczyźni
10.Ceremonia zakończenia oraz wręczenia nagród GP Polski za dany etap.15.00 – 15.30Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników imprezy

Każdy etap zawodów w danej miejscowości , może posiadać inny program minutowy ( będziemy informować, najpóźniej 7 dni przed ich rozpoczęciem) .

Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 10 minut przed startem konkurencji. Dokładny start konkurencji będzie określony co najmniej na dzień przed dniem Imprezy wskazanym w pkt VII powyżej.

DYSTANSE i KONKURENCJE GP POLSKI NORDIC WALKING:

Uczestnicy startują na 1 dystansie i 3 konkurencjach:

 1. 5 km (Kobiety i Mężczyźni)
 2. 5 km (Marsz rekreacyjny dla Wszystkich)
 3. 5 km (Sztafety Kobiet i Mężczyzn) uczestnik w sztafecie pokonuje 1 km!!!

Sztafety dzielimy na:

 • Kobiece: 5 kobiet w drużynie, każda uczestniczka pokonuje dystans 1 kilometra.
 • Męskie: 5 mężczyzn w drużynie, każdy uczestnik pokonuje dystans 1 kilometra.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW ORAZ OPŁATA STARTOWA:

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie eletronicznezapisy.pl , oraz bezpośrednio w biurze zawodów w formie gotówki.
 2. Zawodnicy dokonując rejestracji oraz startując w zawodach, oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków Regulaminu.
 3. Uczestnictwo w imprezie jest jednakowo odpłatne na wszystkich dystansach. w zależności od terminu zapisów wynosi odpowiednio:

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 3 DNI PRZED  ZAWODAMI!!!

Wszystkie zawody odbywać się będą w niedzielę, dlatego zgłoszenia elektroniczne będą otwarte do czwartku, do godziny 22.00!!!

Opłaty startowe podczas rejestracji elektronicznej:

– start „ostry” K i M – opłata startowa wynosi 40,00 zł.

– start rekreacyjny – opłata startowa wynosi 30,00 zł.

– start sztafet – opłata startowa za sztafetę drużynową (5 osób) wynosi 100,00 zł.

Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą startową wg wskazań dat i stawek z pkt. 8,. na konto organizatora.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub innych zawodów.

W przypadku opłaty w formie tradycyjnego przelewu na konto, należy w biurze zawodów okazać dowód wpłaty. W przypadku przelania zbyt małej kwoty zgłoszenia lub wpłaty nie w terminie, zgłoszenie jest nieważne.

Opłatę startową w formie tradycyjnego przelewu należy wpłacać na następujące konto bankowe w tytule podając: „imię nazwisko uczestnika oraz jaki preferowany jest start” wygenerowany przez platformę zapisową wskazaną w informacji e-mail:

Organizacja Imprez Sportowych „Valdano”

ING: 07 1050 1764 1000 0097 2221 9137

Z dopiskiem: imię i nazwisko plus start ostry, start rekreacyjny lub sztafeta!!!!

Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego /przelewu bankowego!!!

BIURA ZAWODÓW:

Biura zawodów będą zlokalizowane bardzo blisko miejsca startu oraz zakończenia każdego etapu GP Polski Nordic Walking na 2021 rok.

 1. Wszystkie Trasy będą posiadać oznakowania, wyznaczone na długości  5 kilometrów, atutem tych wszystkich dystansów będzie piękna naturalna trasa!!!!
 2. Każda trasa będzie wyznaczona z pominięciem dróg asfaltowych, utwardzonych płytami „Jumbo” oraz chodników dla pieszych.

 Limit czasu:

 1. Limit czasu dla każdej konkurencji na dystansie 5 km wynosi 1,5h. (słownie: dziewięćdziesiąt minut). Lecz jeśli Zawodnicy pojawią się powyżej limitu czasu, będą także klasyfikowani.
 2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą marszu Nordic Walking zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

NA TRASIE MARSZU NORDIC WALKING MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ TYLKO OSOBY POSIADAJĄCE NUMER STARTOWY PRZYPIĘTY Z PRZODU DO KOSZULKI STARTOWEJ.

Punkty medyczne – Punkty medyczne będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ:

Zostanie udostępnione wydarzenie na  ………………………………………………, gdzie będziemy, kolejno podawać wszystkie szczegóły!!!

Po zakończeniu każdego marszu Nordic Walking – dla każdego uczestnika medal pamiątkowy oraz pakiet motywator (10 elementów każdego etapu, przedstawi nam wspaniały……………… o tym poinformujemy Was później????)

 GALA POŁĄCZONA Z PODSUMOWANIEM I WRĘCZENIE NAGRÓD, ODBĘDZIE SIĘ W OSTATNIM ETAPIE GP POLSKI MARSZU NORDIC WALKING

 W MIEJSCOWOŚCI PRZYTOCZNA (Lubuskie) w dniu 26.09. 2021!!!

Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w zależności od możliwości finansowych…

ZASADY KLASYFIKACJI: 

 1. Pierwsza kolejność, aby zostać sklasyfikowanym na najwyższym miejscu trzeba ukończyć minimum 8 z 10 Etapów GP Polski NW z sumą najlepszych 8 z 10 czasów uzyskanych w zawodach (im mniejsza suma czasów tym wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej)
 2. Druga kolejność, aby zostać sklasyfikowanym na …. miejscu trzeba ukończyć 7 z 10 Etapów GP Polski NW i decyduje, ta sama sytuacja, jak wyżej.
 3. Trzecia kolejność aby zostać sklasyfikowanym na ….miejscu trzeba ukończyć 6 z 10 Etapów GP Polski NW i decyduje, ta sama sytuacja, jak wyżej.
 4. Czwarta kolejność aby zostać sklasyfikowanym na ….miejscu trzeba ukończyć 5 z 10 Etapów GP Polski NW i decyduje, ta sama sytuacja, jak wyżej.
 5. Piata kolejność aby zostać sklasyfikowanym na ….miejscu trzeba ukończyć  4 z 10 Etapów GP Polski NW i decyduje, ta sama sytuacja, jak wyżej.
 6. Szusta kolejność aby zostać sklasyfikowanym na ….miejscu trzeba ukończyć 3 z 10 Etapów GP Polski NW i decyduje, ta sama sytuacja, jak wyżej.
 7. Siódma kolejność aby zostać sklasyfikowanym na ….miejscu trzeba ukończyć 2 z 10 Etapów GP Polski NW i decyduje, ta sama sytuacja, jak wyżej.
 8. Ósma i ostatnia kolejność, aby w ogóle zostać sklasyfikowanym na …. miejscu trzeba ukończyć 1 Etap GP Polski NW, wtedy do uczestnika dodajemy czas jedynego marszu NW (liczy się najlepszy czas, wśród wszystkich uczestników biorących udział w jednym wydarzeniu).

Przy równej sumie czasów w całej GP Polski NW na 2021 rok wygrywa uczestnik/a, który uzyskał/a najlepszy czas wszystkich edycji na dystansie 5 km.

Te same zasady będą dotyczyć „Sztafet Drużynowych”!!!!

Uwaga!!!!

 • Po pierwszej edycji zostanie sporządzona klasyfikacja generalna na dystansie 5 km Kobiet i Mężczyzn.
 • Najlepsze „10-tka” Kobiet i najlepszych „10-tka” mężczyzn startuje w każdej następnej edycji jako pierwsi uczestnicy (bez względu na kategorie wiekowe).
 • Najlepsza „10-tka” K i M wyłoniona zostanie na podstawie uzyskanych  czasów oraz w całej edycji na podstawie sumy najlepszych czasów 1,2,3,4,5,6,7,8 z 10 edycji.

 KLASYFIKACJE GP POLSKI NORDIC WALKING:

  – KLASYFIKACJA OPEN

  – NIEPEŁNOSPRAWNI  A i B 5 km

  NIEPEŁNOSPRAWNI  A i B 5 km:

OPEN A,BKOBIETYNiespodzianka1 – 3
OPEN A,BMĘŻCZYŹNINiespodzianka1 – 3

 KLASYFIKACJA OPEN 5 km: 

OPENKOBIETYNiespodzianka1 – 3
OPENMĘŻCZYZNINiespodzianka1 – 3

KLASYFIKACJA W KATEGORIACH WIEKOWYCH KOBIET i MĘŻCZYZN: 

KAT.:ROCZNIK:NAGRODY:MIEJSCA:
Do 11 r.ż.roczniki do 2010Niespodzianka1 – 3
K-12/15roczniki 2009-2006Niespodzianka1 – 3
K-16/19roczniki 2005-2002Niespodzianka1 – 3
K-20roczniki 2001-1997Niespodzianka1 – 3
K-25roczniki 1996-1992Niespodzianka1 – 3
K-30roczniki 1991-1987Niespodzianka1 – 3
K-35roczniki 1986-1982Niespodzianka1 – 3
K-40roczniki 1981-1977Niespodzianka1 – 3
K-45roczniki 1976-1972Niespodzianka1 – 3
K-50roczniki 1971-1967Niespodzianka1 – 3
K-55roczniki 1966-1962Niespodzianka1 – 3
K-60roczniki 1961-1957Niespodzianka1 – 3
K-65roczniki 1956-1952Niespodzianka1 – 3
K-70roczniki 1951 i starsze/iNiespodzianka1 – 3

KLASYFIKACJA SZTAFETOWA KOBIET i MĘŻCZYZN:

MIEJSCESZTAFETYNAGRODY:MIEJSCA:
1.Kobiety i MężczyźniNiespodzianka1
2.Kobiety i MężczyźniNiespodzianka2
3.Kobiety i MężczyźniNiespodzianka3
4.Kobiety i MężczyźniNiespodzianka4
5.Kobiety i MężczyźniNiespodzianka5
6.Kobiety i MężczyźniNiespodzianka6
7.Kobiety i MężczyźniNiespodzianka7
8.Kobiety i MężczyźniNiespodzianka8
9.Kobiety i MężczyźniNiespodzianka9
10.Kobiety i MężczyźniNiespodzianka10

Uwaga:

Zaliczając zawodnika do odpowiedniej kategorii wiekowej, przyjmuje się rok urodzenia na rok kalendarzowy 2021, a nie dokładną datę urodzenia.

Żadna z klasyfikacji nie może się dublować!!!

Nagrody nie będą wysyłane pocztą… dla nieuczestniczących w ceremonii zakończenia.

Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w zależności od możliwości finansowych Organizatora

ZASADY DL A UCZESTNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

W zawodach GP Polski NW mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne.

Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do udziału w GP Polski NW. Uczestnicy , klasyfikowani s w osobnej kategorii Open z podziałem na płeć i niepełnosprawność typu A i B bez podziału na wiek.

Osoba, która dokona stosownego zgłoszenia jako osoba niepełnosprawna, będzie sklasyfikowana tylko jako osoba niepełnosprawna.

Zasady podziału na kategorie osób niepełnosprawnych:

 1. Kategorie typu A, zaliczamy osoby:
 • z upośledzeniem narządu ruchu: Symbol 05-R;
 • choroby neurologiczne: Symbol 10-N.
 1. Kategorie typu B, zaliczamy osoby z przyczynami niepełnosprawności:
 • 01- U (upośledzenie umysłowe);
 • 02- P (choroby psychiczne);
 • 03- L (zaburzenia głosu, mowy i słuchu);
 • 04- O (chory narządów wzroku);
 • 06- E (epilepsja);
 • 07- S (choroby układu oddechowego i krążenia);
 • 08- T (choroby układu pokarmowego);
 • 09- M (choroby układu moczowo- płciowego);
 • 11- I (inne);
 • 12- C (całościowe zaburzenia rozwojowe).

Uczestnicy niepełnosprawni , którzy chcą wystartować i chcą deklarować udział w kategorii niepełnosprawnych zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego ich niepełnosprawność pod groźbą dyskwalifikacji.

Uczestnicy startujący w zawodach GP Polski NW, oświadczają , że są zdolni do udziału oraz nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

W biurze zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego oraz udziału na własna  odpowiedzialność.

 Więcej w regulaninach

Organizatorzy