grafika reklamująca bieg w Łękucie Borecka

Borecka Łękuk Trail, Łękuk Mały, Puszcza Borecka

REGULAMIN

ORGANIZATOR

Fundacja Dystans, ul. Grunwaldzka 49, 11-510 Wydminy, KRS 0000499134

PARTNERZY

Gmina Wydminy www.wydminy.pl

Gmina Kruklanki www.kruklanki.pl

Folwark Łękuk www.folwarklekuk.pl

Nadleśnictwo Borki www.borki.bialystok.lasy.gov.pl

Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe www.lzs.olsztyn.pl

CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchowej.
 3. Promocja Puszczy Boreckiej i Zagrody Żubrów w Wolisku,
 4. Promocja Gminy Wydminy,
 5. Promocja Gminy Kruklanki,
 6. Promocja Nadleśnictwa Borki i Lasów Państwowych,
 7. Wsparcie ruchu turystycznego na Mazurach poza wysokim sezonem,

TERMIN, MIEJSCE, TRASY

 1. Bieg Borecka Łękuk Trail odbędzie się 12-tego czerwca 2021 na terenach Gminy Wydminy, Gminy Kruklanki oraz Nadleśnictwa Borki.
 2. START/META oraz biuro zawodów zlokalizowane będą w Folwarku Łękuk, https://goo.gl/maps/XoVAsmRV912WHiCT8
 3. W roku 2020 bieg odbędzie się na dystansie 16km. Trasa w zdecydowanej większości leśno-szutrowa. Dwa odcinki asfaltowe o łącznej długości ok. 1,5km. Przewyższenie +/- 196m
 4. Przebieg trasy: Folwark Łękuk, Zagroda Żubrów Wolisko, Lipowo, Róg Orłowski, Folwark Łękuk
 5. Szczegółowa mapa trasy dostępna jest na stronie folwarklekuk.pl
 6. W kolejnych latach planowane jest rozbudowanie do dystansów ok. 30km i ok 50km
 7. Limit na pokonanie całej trasy wynosi 120 minut.
 8. Na trasie znajdować się będą dwa punkty odżywcze;
  9km – Zagroda Żubrów Wolisko, 14,5km – wieś Róg Orłowski

PROGRAM

Sobota 12.06.2021

7:00-9:30 Praca Biura Zawodów, Folwark Łękuk, Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy
Odbiór pakietów startowych, dodatkowe zapisy ( pod warunkiem dostępności miejsc)

10:00 – START Borecka Łękuk Trail 16km, Folwark Łękuk

12:00 – dekoracja, zakończenie imprezy

PAKIET STARTOWY

W ramach opłaty startowej uczestnicy biegu otrzymają:

– numer startowy

– chip do elektronicznego pomiaru czasu

– tekstylia lub akcesoria sportowe z logo imprezy

– pamiątkowy medal na mecie

– zabezpieczenie medyczne imprezy

– SMS z wynikiem, miejscem zajętym w kategorii open i w kategorii wiekowej

– możliwość wygrania dodatkowych nagród

ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Limit uczestników wynosi 200 osób.
 2. W przypadku wyczerpania limitu miejsc organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 3. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych: folwarklekuk.pl oraz  www.elektronicznezapisy.pl
 4. Otwarcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 2.11.2020 o godzinie 8:00.
  Zamknięcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 10.06.2021 o godzinie 23:59.
  Rejestracja w dniu 31 grudnia będzie możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.
 5. Skuteczne zgłoszenie do zawodów odbywa się przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz terminowe dokonanie opłaty startowej.
 6. Opłata startowa wynosi 50 zł, płatna przelewem na konto:

Fundacja Dystans
Mazuchówka 44
11-510 Wydminy

Numer rachunku: 47 1600 1462 1834 6693 9000 0001 BGŻ BNP Paribas

W tytule przelewu należy wpisać:
 imię nazwisko, opłata startowa Borecka Łękuk Trail.

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Do dnia xx.xx.2021 do godziny 23:59 istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika należy dokonać drogą mailową.
 2. Odbiór Pakietu Startowego przez inną osobę następuje na podstawie upoważnienia własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika oraz (do wglądu) – kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
 3. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13 a 17 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.

 KLASYFIKACJA

W ramach rozgrywanych biegu Borecka Łękuk Trail prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-III
 2. Kategorie wiekowe, miejsca I-III :
 • K-20, M-20 (rocznik 1991 i młodsi )
 • K-30, M-30 (rocznik 1990-1981)
 • K-40, M-40 (rocznik 1980-1971)
 • K-50, M-50 (rocznik 1970 –1961)
 • K-60, M-60 (rocznik 1960 – 1951)
 • M- 70 ( rocznik 1950 – starsi)
 1. Kategoria Mieszkańców Gminy Wydminy miejsca I-III kobiet i mężczyzn
 2. Kategoria Mieszkańców Gminy Kruklanki miejsca I-III kobiet i mężczyzn
 3. Kategoria Pracowników Lasów Państwowych miejsca I-III
 4. Kategoria Służb Mundurowych miejsca I-III kobiet i mężczyzn
 5. Kategoria Małżeństw miejsca I-III

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe o wartości od 100 do 300 zł
 2. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki
 3. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach Mieszkańców Gminy Wydminy, Mieszkańców Gminy Kruklanki, Pracowników Lasów Państwowych i Służb Mundurowych otrzymają statuetki
 4. Zdobywcy miejsc I-III w kategorii Małżeństw otrzymają:

I miejsce – nocleg w Folwarku Łękuk, ze śniadaniem, uroczystą kolacją i lampką wina dla 2 os.

II miejsce – romantyczna kolacja dla dwojga w Folwarku Łękuk

III miejsce – pakiet 2 x masaż + 2 x jacuzzi w Folwarku Łękuk

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.