II Pomorski Bieg Walki o Pamięć – Pamięci Ofiar Piaśnicy, Piaśnica

Bieg I – Stalag II B Hammerstein – Czarne, dnia 28 maja 2022 r.

Bieg II – Lasy Piaśnickie – Wejherowo, dnia 11 czerwca 2022 r.

Bieg III – Stutthof „Marsz Śmierci” – Krępa Kaszubska, dnia 13 sierpnia 2022 r.

Bieg IV – Obrońców Helu – Hel, dnia 3 września 2022 r.

Bieg V – Bieg „Inki” – Lubichowo, dnia 10 września 2022 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w II Pomorskim Biegu „Walki o Pamięć” dla osób dorosłych, które w dniu zawodów ukończyły 18 rok życia. Bieg dla osób dorosłych jest biegiem głównym. Czas podczas biegu głównego jest mierzony każdemu zawodnikowi, który od organizatora otrzymuje numer startowy wraz z chipem. Zawodnicy którzy wezmą udział w czterech biegach zostaną sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej całej edycji.

Są przewidziane następujące kategorie wiekowe:

– od 18 do 29 roku życia

– od 30 do 39 roku życia

– od 40 do 49 roku życia

– od 50 do 59 roku życia

– od 60 roku życia

z podziałem dla kobiet i mężczyzn.

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez stronę internetową którą udostępni firma mierząca czas zawodnikom podczas zawodów. 

Przy zapisywaniu, należy podać IMIĘ, NAZWISKO, ROK URODZENIA, MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA

 Warunkiem wzięcia udziału w II Pomorskim Biegu „Walki o Pamięć” jest uiszczenie wpłaty na konto: 16 9326 0006 0043 9448 2000 0010

Wpłata wynosi 50 zł dla każdego biegu z odpowiednim dopiskiem: Czarne lub Wejherowo lub Krępa Kaszubska lub Hel lub Lubichowo 

Opłaty ze względu na potrzebę wcześniejszego zamówienia odpowiedniej ilości medali i koszulek muszą być uiszczone do niedzieli poprzedzającej dany bieg, tj.

Opłata do dnia 22 maja 2022 r. za Bieg I  – Stalag II B Hammerstein – Czarne, dnia 28 maja 2022 r.

Opłata do dnia 04 czerwca 2022 r. za Bieg II – Lasy Piaśnickie – Wejherowo, dnia 11 czerwca 2022 r.

Opłata do dnia 7 sierpnia 2022 r. za Bieg III – Stutthof Marsz Śmierci – Krępa Kaszubska, dni 13 sierpnia 2022 r.

Opłata do dnia 28 sierpnia 2022 r. za Bieg IV – Obrońców Helu – Hel, dnia 3 września 2022 r.

Opłata do dnia 4 września 2022 r. za Bieg V – Bieg Inki – Lubichowo, dnia 10 września 2022 r.

 Każdy uczestnik biegu dla osób dorosłych otrzyma po zakończonym biegu pamiątkowy medal oraz koszulkę.

Zawodnicy, którzy opłacą wpisowe na poszczególny bieg, a nie wezmą w nim udziału, będą mogli odebrać gadżety do końca 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Brygada Inki” w Czarnem przy ul. Długiej 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie (nr tel. 604 632 343). Organizator nie zwraca wpisowego, gdyż cała kwota wpisowego jest przeznaczona wyłącznie na zakup koszulek oraz medali.

Organizator dopuszcza zorganizowanie biegu dla dzieci i młodzieży, jeśli środki finansowe na to pozwolą i będzie taka wola współorganizatorów poszczególnej edycji biegu. Bieg dla dzieci i młodzieży nie może wiązać się z jakąkolwiek wpłatą tzw. wpisowego. 

ORGANIZATORZY

– Stowarzyszenie „Brygada Inki”, ul. Długa 7, 77-330 Czarne

tel. 604 632 343

– Stowarzyszenie Prawy Starogard, ul. Kanałowa 19/11, 83-200 Starogard Gdański

tel. 503 460 959

Współorganizatorzy:

– Klub Gazety Polskiej w Starogardzie Gdańskim, ul. Kanałowa 19/11, 83-200 Starogard Gdański

– Klub Gazety Polskiej w Czarnem, ul. Długa 7, 77-330 Czarne

– Konfederacja Orderu Świętego Stanisława ul. Hanny Hass 16, 83-110 Tczew

– Sebastian Kucharczyk, asystent Posła na Sejm RP Kacpra Płażyńskiego

– Marcin Brodalski, asystent rzecznika rządu Piotra Müllera

– 52 Batalion Remontowy Ziemi Człuchowskiej

– Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie

– Nadleśnictwo Wejherowo

– 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka – Grupa Zabezpieczenia Czarne

– Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska

– Wójt Gminy Lubichowo

– IPN Gdańsk

Celem biegu jest:

 • Propagowanie wśród mieszkańców Pomorza Środkowego wartości patriotycznych – miłości do Ojczyzny.
 • Przywracanie pamięci miejsc martyrologii XX wieku.
 • Krzewienie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej w formie biegowej.
 • Wyłonienie zwycięzców biegu.
 • Pokazanie uczestnikom biegu piękna terenów Pomorza Środkowego.

Termin i miejsce biegu: Godzina startu 11.00

Bieg I – Stalag II B Hammerstein – Czarne, dnia 28 maja 2022 r.

– miejsce biegu – Jednostka Wojskowa, 52 Batalion Remontowy Ziemi Człuchowskiej, ul Strzelecka 35.

Start przy jednostce wojskowej.

Bieg II – Lasy Piaśnickie – Wejherowo, dnia 11 czerwca 2022 r.

– miejsce biegu – Lasy Piaśnickie, należy się udać z Wejherowa drogą nr 218

Start w pobliżu ołtarza w Lasach Piaśnickich

Bieg III – Stutthof Marsz Śmierci – Krępa Kaszubska, dnia 13 sierpnia 2022 r.

– miejsce biegu – Krępa Kaszubska 59.

Start na stadionie znajdującym się przy drodze głównej

Bieg IV – Obrońców Helu – Hel, dnia 3 września 2022 r.

 – miejsce biegu – Hel

Start – Pomnik Obrońców Helu

Bieg V – Bieg Inki – Lubichowo, dnia 10 września 2022 r.

– miejsce biegu – Lubichowo, Stadion Miejski, ulica Dworcowa 15

Start na boisku przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

PATRONATY 

Patronat honorowy:

     Poseł na Sejm RP Piotr Müller

     Poseł na Sejm RP Kacper Płażyński

     Komendant Główny OHP Małgorzata Zwiercan 

Patronat sportowy:

     Michał Kowalski, Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Przygotowań Olimpijskich Cetniewo we Władysławowie, ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo 

Patronat medialny:

    TV Republika, Gazeta Polska, Niezależna, Gazeta Polska Codziennie, Portal Młoda Gdynia, Portal RemixMedia

INFORMACJE O BIEGU 

 • Każdy bieg odbędzie się w na dystansie 10 km (wyjątkiem jest wysoka temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza, organizator zastrzega, że na wniosek służb medycznych bieg może zostać skrócony do 5 km)
 • Początek biegu – godzina 11.00
 • Podczas biegu będzie prowadzony pomiar czasu.
 • Podczas biegu ewentualny ruch kołowy po drogach których będą biec zawodnicy będzie wstrzymany.
 • Trasa biegu będzie oznaczona co 500 m oraz na zakrętach i ewentualnych skrzyżowaniach.
 • Organizator ustala limit uczestników biegu do 250 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.
 • Organizator zapewnia na trasie przynajmniej dwa stoiska z wodą
 • Bieg odbędzie się z panującymi na dany dzień biegu zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego z zachowaniem obowiązujących zaleceń sanitarnych.

ZAPISY I OPŁATY

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Za ukończenie biegu organizator przewiduje nagrody w postaci pamiątkowego medalu i koszulki dla każdego uczestnika zawodów, a także puchary za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii. Przewidziane są również nagrody rzeczowe. 

UCZESTNICTWO I SPRAWY FINANSOWE 

 • Udział w każdym biegu jest płatny. Opłata wynosi 50 zł za udział w każdym biegu.
 • Organizator biegu zapewnia pomoc medyczną na czas trwania biegu.Pomoc medyczną zapewnia: Auxilium Ratownictwo Medyczne Damian Dębecki.
 • Trasa biegu będzie zabezpieczona przez służby organizatora, Straż Leśną, Straż Pożarną oraz Policję.
 • Na trasie biegu będą przynajmniej dwa stanowiska z wodą, napoje chłodzące będą również dostępne przed startem oraz po zakończonym biegu.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
 • W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat.
 • Wszyscy uczestnicy biegu muszą wypełnić i podpisać deklarację dobrowolności uczestniczenia oraz braku przeciwwskazań lekarskich do tego typu aktywności fizycznej.
 • Wszystkie potrzebne druki do podpisania będą do pobrania w dniu biegu w biurze zawodów, który będzie znajdował się przy bramie startowej.
 • Organizator biegu nie zapewnia szatni do przebrania się i nie zabezpiecza depozytu dla chcących pozostawić rzeczy do przechowania.
 • Uczestnicy godzą się na wykorzystanie i publikowanie zdjęć i wizerunku na potrzeby udokumentowania sportowo-patriotycznego wydarzenia.
 • Uczestnicy biegu biorą udział na swoja odpowiedzialność.
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoczesne z akceptacją niniejszego regulaminu biegu.
 • Po zakończonym biegu przewidziany jest gorący posiłek, np. grochówka wojskowa i pieczywo.

 USTALENIA KOŃCOWE

 • Godzina zawodów 11.00
 • Biuro biegu znajdować się będzie przy bramie startowej (miejsce początku i końca biegu), biuro będzie otwarte na jedną godzinę przed rozpoczęciem biegu.
 • Bieg przełajowy na dystansie 10 km może być prowadzony drogami o różnej nawierzchni.
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

SPONSORZY – PARTNERZY PROJEKTU

 • Fundacja PZU
 • Fundacja ENERGA
 • Fundacja LOTOS
 • LOTTO