20211010 Mikoszewo Grafika nagłówkowa

grafika biegu

Grafika nagłówkowa biegu oraz marszu nordic walking, który się odbędzie w Mikoszewie 10 października jako trzeci i ostatni bieg w cyklu biegów pt laury morza bałtyckiego