mISTRZOSTWA kASZUB W nORDIC wALKING I bIEG

MISTRZOSTWA KASZUB W NORDIC WALKING ORAZ W BIEGU NA 5 KM, DZIEMIANY

Bieg i Marsz po zaszczytny tytuł Mistrza Kaszub. Zmagania sportowe w przepięknej kaszubskiej scenerii.